Sfeerfoto_TP.jpg

Contact

Bezoekadres:
Nijmeegseweg 40
5916 PT Venlo

Postadres:
Postbus 827
5900 AV Venlo

T 088 - 033 02 44

E info@oceanbv.nu

Klik hier om uw route te berekenen!

Klachten

De medewerkers van OCEAN AmbulanceZorg Limburg-Noord proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Wij stellen het op prijs als u dit bij ons meldt, zodat we kunnen zoeken naar een goede oplossing. Daarnaast helpt uw klacht de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wat kunt u doen?
Het beste is om uw klacht eerst te bespreken met degene die de klacht heeft veroorzaakt of met degene die in eerste instantie voor een oplossing kan zorgen. Meestal is dat degene waarmee u contact heeft gehad voor een vraag of advies. Bent u niet tevreden over het resultaat of wilt u liever niet met de betreffende medewerker praten, dan kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris van OCEAN AmbulanceZorg Limburg-Noord.

Wie kan een klacht indienen?
Iedereen die gebruik maakt van de dienstverlening van OCEAN AmbulanceZorg Limburg-Noord kan een klacht indienen. U kunt bij ons alleen klachten indienen die gaan over zaken die met onze organisatie te maken hebben.

Behandeling van uw klacht
Om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, hebben wij een klachtenregeling. De klachtenfunctionaris neemt de door u ingediende klacht in behandeling en houdt u op de hoogte van de voortgang. U ontvangt binnen 1 week een ontvangstbevestiging. De klachtenfunctionaris doet een onderzoek en vraagt binnen (en zo nodig buiten de organisatie) alle relevante informatie op. Vervolgens wordt met u en de betrokken medewerker(s) overlegd, waarna uiteindelijk een terugkoppeling naar u zal volgen. Uw klacht zal binnen 2 weken afgehandeld zijn, in uitzonderlijke gevallen kan deze termijn langer zijn. Hiervan wordt u dan op de hoogte gesteld.

Wat valt niet onder de klachtenregeling?
De klachtenfunctionaris neemt geen schadeclaims in behandeling en doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid.

Geschillencommissie
OCEAN AmbulanceZorg Limburg-Noord zal uw klacht zo zorgvuldig mogelijk afhandelen. Mocht u desondanks toch niet tevreden zijn over de uitkomst hiervan, kunt u (of iemand namers u) zich, in het geval van een hulpverlening, wenden tot de Geschillencommissie AmbulanceZorg. In andere gevallen kunt u zich wenden tot de directie van OCEAN AmbulanceZorg Limburg-Noord. Op de website van de geschillencommissie vindt u alle informatie over het soort klachten dat in aanmerking komt voor behandeling door de geschillencommissie en wat daarbij de procedures en voorwaarden zijn.

Kosten
Behandeling van klachten door de klachtenfunctionaris is gratis. De kosten van eventuele rechtshulp aan de klager zijn voor rekening van de klager.

Privacy
Voor het opvragen of inzien van informatie met betrekking tot uw klacht wordt uw toestemming gevraagd. De klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht. Tevens is het privacyreglement van AmbulanceZorg Limburg-Noord van toepassing.

Bewaartermijn
Uw klacht zal worden gearchiveerd. De klacht zal twee jaar bewaard blijven.

U kunt uw schriftelijke klacht/opmerking richten aan:
OCEAN AmbulanceZorg Limburg-Noord
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 827
5900 AV Venlo
Telefoon: 088-0330244